Zobacz więcej:

Kontakt do mnie:
Starszy Ratownik
Adam Choromański
Tel. 600 196 394
instruktor@
ratownikwodny.eu
Miejsce zajęć:
Pływalnia przy Zespole Szkół
ul. Gubinowska 28
Warszawa - Wilanów   »

Kurs na ratownika wodnego

Zapraszamy na kurs na ratownika wodnego - dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą instruktorską.

Kurs na ratownika wodnego organizowany jest przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie zgodnie z programem ZG WOPR, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747).
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240): podmioty uprawnione do wykonywania zadań ratownictwa wodnego

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa

Kurs przygotowuje do egzaminu na uzyskanie stopni WOPR a także stopni międzynarodowej federacji ratowniczej ILS, które można uzyskać podczas kursu na Ratownika Wodnego po spełnieniu wymagań:

Młodszego Ratownika WOPR - ILS JUNIOR LIFESAVER

- Zalicz: kartę umiejętności młodszego ratownika WOPR, zajęcia z pierwszej pomocy, 50 h kształcenia.

Ratownika WOPR - ILS LIFESAVER

- Zalicz: kartę umiejętności ratownika WOPR, zajęcia z pierwszej pomocy,150 h kształcenia. Ukończony 16 rok życia.

Ratownik wodny na pływalni - ILS POOL LIFEGUARD

- Zalicz: karty umiejętności poszczególnych specjalizacji,po 50 h praktyk ratowniczych na każdym obszarze wodnym (pływalnia, wody śródlądowe i nadmorskie).Przedstaw aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP.

Ratownik wodny środlądowy - ILS INLAND OPEN WATER LIFEGUARD

- Zalicz: karty umiejętności poszczególnych specjalizacji,po 50 h praktyk ratowniczych na każdym obszarze wodnym (pływalnia, wody śródlądowe i nadmorskie).Przedstaw aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP.

Ratownik wodny morski - ILS SURF LIFEGUARD

- Zalicz: karty umiejętności poszczególnych specjalizacji, po 50 h praktyk ratowniczych na każdym obszarze wodnym (pływalnia, wody śródlądowe i nadmorskie). Przedstaw aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP.

Ratownicy wodni: