Kontakt do mnie:
Starszy Ratownik
Adam Choromański
Tel. 600 196 394
instruktor@
ratownikwodny.eu
Miejsce zajęć:
Pływalnia przy Zespole Szkół
ul. Gubinowska 28
Warszawa - Wilanów   »

Kurs na ratownika wodnego - harmonogram spotkań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Poniedziałek [Etap I, II]

pływalnia Park KUltury Powsin ul.Maślaków 1 Spotykamy się przed wejsciem

godz. 10.00 – 11.00 zajęcia teoretyczne – sprawy organizacyjne

godz. 11.00 – 18.00 pływalnia/wykłady

Wtorek [Etap I ,II]

godz. 10.00 – 18.00 pływalnia/wykłady

Środa [Etap I, II, III]

godz. 10.00 – 18.00 pływalnia/wykłady

Czwartek Etap I, II, III]

godz. 10.00 – 18.00 pływalnia/wykłady

Piątek [Etap II, III]

godz. 10.00 – 18.00 pływalnia/wykłady

Sobota Etap II, III]

godz. 10.00 – 18.00 pływalnia/wykłady

Niedziela [Etap III]

godz. 10.00 – 18.00 pływalnia/wykłady

Poniedziałek Etap III]

godz. 10.00 – 18.00 pływalnia/wykłady

Egzamin TeoretycznyEgzamin Teoretyczny

Warunek przystąpienia do egzaminu końcowego:

obecność na zajęciach

załatwienie wszystkich formalności (dostarczenie kompletu dokumentów, opłaty, zdjęcia, karta pływacka itp.)

Ślubowanie - Wydanie Uprawnień

Etap I – Młodszy Ratownik WOPR

Etap II – Ratownik WOPR

Etap III- Ratownik Wodny

Zajęcia obejmują:

  • Doskonalenie pływania stylowego
    [dowolny, klasyczny, grzbietowy, motylkowy]

  • Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym
    [Boja sp, pas ratowniczy węgorz, koło ratownicze, rzutka piłkowa itp.]

  • Doskonalenie umiejetności ratowniczych
    [techniki pływackie stosowane w ratownictwie, samoratownictwo, chwyty ratownicze, ABC nurkowania, sposoby holowania, ewakuacja na lądzie, skoki ratownicze]